Kortlægning støj fra faste og mobile støjkilder
Støjkortlægning af DSBs lokomotivværksteder i Århus, 2017-2018
Støjberegning i 3D med SoundPLAN
Vurdering af støjafskærmning ved kunstgræsbane i København, 2018
Kortlægning af støj fra virksomheder og industri
Støjmåling på afkast ved opdatering af støjkortlægning, Søby Værft, Ærø, 2017
Beregning af støj fra veje og jernbaner
Forslag til udbygning af støjvold ved Frederiksundsmotorvejen, 2017
Støjovervågning af byggepladser
Webbaseret overvågning af pæleramning med fastmonterede lydmåere. 3 byggefelter i Køge Kyst området. Febuar til august 2018
Opstilling og kontrol af støjkrav til maskiner
Kontolmåling af støj i afværgestation, Ballerup 2017

Erfaring og engagement

Miljøakustik indehaves af Annelin Enggaard, der har mere end 20 års erfaring med akustik og støj. Ud fra kundens behov udføres støjmålinger og beregninger. 
 
Miljøakustik er et lille, effektivt firma, der ofte kan rykke hurtigt ud. Men samtidig har den fornødne erfaring til mere komplicerede sager.
 
Erfaringen omfatter både den del af arbejdet, der har med det tekniske at gøre og den del, der omhandler lovgivning og dansk praksis på støjområdet.

Måling og beregning af støj

Miljøakustik udfører primært måle- og beregningsopgaver for
  • virksomheder
  • kommuner
  • andre rådgivende ingeniørfirmaer
Ud over kalibreret lydmåleudstyr rådes over software til analyser, samt 3D beregnings-programmet SoundPLAN, der giver grafisk overblik over problemer og løsninger.
 
Miljøakustik er på Miljøstyrelsens liste over firmaer godkendt til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" og "Miljømåling - trafikstøj".
 

Kontakt Miljøakustik

Kontakt mig for konkurrencedygtige tilbud på store og små akustik- og støjopgaver. Er du rådgiver og har brug for akustik som underentreprise, så bidrager jeg også gerne. Miljøakustik deler hus med DJ Miljø og Geoteknik i Hillerød.
 
 
Miljøakustik v/Annelin Enggaard
E-mail: ale@mlja.dk
Telefon: +45 29857028
www.miljøakustik.dk
 
Miljøakustik c/o DJ Miljø & Geoteknik | CVR: 28960247 | Falkevej 12, 3400 Hillerød  | Tlf.: 29857028 | ale@mlja.dk