Støjmåling

Miljøakustik udfører støjmåling (eller beregning/kortlægning) i forbindelse med fx.
 • Klagesager og påbud
 • Miljøgodkendelse
 • VVM undersøgelser
 • Støjkortlægning
 • Støjdæmpning
 • Lydeffekt jf. maskindirektivet
 • Byggetilladelse (vejstøj og togstøj)
 • Støjovervågning
Miljøakustik måler støj og leverer den dokumentation, der er nødvendig i den enkelte sag. Lige fra en mundtlig aflæsning fra lydtrykmåleren til en fyldestgørende rapport, der lever op til Miljøstyrelsens krav til dokumentation af miljømålinger.
Miljøakustik tilbyder en bred vifte af målinger og kan fx. udføre målinger jf:
 • Vejledning fra Miljøstyrelsen
  • Nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder"
  • Nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"
  • Nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"
  • Nr. 4/2007 "Støj fra veje".
 • - andre af Miljøstyrelsens vejledninger, fx.
  • motorsport, skydebaner, vindmøller
 • ISO 3744/46 Måling lydeffekt/sound power (Maskindirektivet)
 • Efterklangstid i rum
Miljøakustik er optaget på listen over laboratorier, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling – ekstern støj". Certificeringen sikrer, at der anvendes kontrolleret måleudstyr og at den rette uddannelse, erfaring og forsikring er tilstede.
 
Ved sager, hvor offentlige myndigheder kræver støjmålinger, er det oftest kun målinger og rapporter, der er udført af laboratorier optaget på Miljøstyrelsens liste, der accepteres som dokumentation.
 
Vibrationer
Miljøakustik har til huse hos DJ Miljø & Geoteknik, der har stor erfaring med måling og overvågning af vibrationer. I samarbejde kan vi løse opgaver, der kombinerer vores kompetencer. Læs mere på: dj-mg.dk
  
Eksempler på opgaver:
 
Kontol af leverandørkrav til installationer
 
 
Miljøakustik c/o DJ Miljø & Geoteknik | CVR: 28960247 | Falkevej 12, 3400 Hillerød  | Tlf.: 29857028 | aen@dj-mg.dk