Trafikstøj og boliger

Trafikstøj ved boliger er ofte et vigtigt element i 
  • Byggetilladelser
  • Lokal- og kommuneplaner
  • VVM redegørelser
Miljøakustik udfører beregninger og dokumentation til kommunernes sagsbehandling, herunder forslag til støjvolde eller - hvor der ikke er så meget plads - støjhegn. Jeg arbejder gerne sammen med anlægs- og vejingniører, så løsningerne bliver realistiske og ikke kommer vejen for fx gasledninger eller trafikanlæg.
 
Derudover er det en særlig glæde, hvis volde og hegn kan indgå i en sammenhæng, så de bliver æstetiske og måske endda kan bruges til mere end støjafskærmning, fx som kælkebakker, klatrevægge elller lodrete haver. Jeg arbejder gerne sammen med arkitekter, brugergrupper og kommuner om kreative bud på støjdæmpning.
 
Kortlægning af vejstøj udføres jf. Miljøstyrelsens Vejledning 4/2007 "Støj fra veje" (Metode: Nord2000) med 3D beregningsprogrammet: SoundPLAN®. Miljøakustik er optaget på Miljøstyrelsens liste over laboratorier, der kan udføre beregninger mærket med "Miljømåling - trafikstøj".
 
Miljøakustik c/o DJ Miljø & Geoteknik | CVR: 28960247 | Falkevej 12, 3400 Hillerød  | Tlf.: 29857028 | aen@dj-mg.dk